Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng chi tiết

31/10/2022 - Kiến thức xây dựng
Có thể thấy rằng, giám sát thi công đóng vai trò quan trọng trong xây dựng. Vì thế, các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình để gửi chủ đầu tư. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu về Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gồm những nội dung gì nhé.

Có thể thấy rằng, giám sát thi công đóng vai trò quan trọng trong xây dựng. Vì thế, các tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình để gửi chủ đầu tư. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu về Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gồm những nội dung gì nhé.

Khi nào phải lập báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng?

Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chính là văn bản, thủ tục bắt buộc trong quá trình giám sát thi công. Dựa vào báo cáo này, các nhà đầu tư có thể nắm bắt, và đánh giá được thực trạng của công trình đang thi công. Từ đó, sẽ phát hiện kịp thời những sai sót để thông báo tới nhà thầu sửa chữa.

Theo khoản 5 điều 19 Nghị định 06/2021 quy định, tổ chức và cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo giám sát thi công xây dựng công trình theo mẫu được quy định sẵn để gửi chủ đầu tư. Đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và khách quan đối với những nội dung đã trình bày trong báo cáo.

Báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sẽ được lập trong trường hợp cụ thể sau:

  • Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư sẽ quy định việc lập báo cáo định kỳ hay báo cáo theo từng giai đoạn thi công xây dựng.

  • Báo cáo nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công trình và công trình xây dựng.

báo cáo tư vấn giám sát

Nội dung báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng

Khi chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng để đưa vào sử dụng thì trước hết tổ chức và cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng phải lập báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Theo thông tư 04/2019/TT-BXD báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng gồm một số nội dung cơ bản sau:

1 Đánh giá về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng có phù hợp không so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.

2 Đánh giá khối lượng và tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng.

  • Khối lượng công việc mà chủ đầu tư đã hoàn thành trong kỳ báo cáo và khối lượng công việc đã được nghiệm thu. Từ đó, sẽ so sánh với tiến độ thi công tổng thể và nguyên nhân gây chậm tiến độ (nếu có);

  • Bên cạnh đó, đánh giá công tác tổ chức thi công so với biện pháp thi công đã được phê duyệt. Cùng với các thay đổi về biện pháp thi công (nếu có);

  • Công tác kiểm tra các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đồng thời, thống kê các khóa huấn luyện, các đợt kiểm tra an toàn, các vi phạm an toàn lao động và việc xử phạt, thậm chí là các tai nạn lao động (nếu có) trong kỳ báo cáo.

3 Đánh giá về công tác kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện cũng như thiết bị lắp đặt vào công trình;

báo cáo tư vấn giám sát

4 Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc và thí nghiệm đối chứng (nếu có);

5 Thống kê các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

6 Thống kê những tồn tại và khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong kỳ báo cáo và trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có). Đồng thời, đánh giá nguyên nhân, biện pháp và kết quả khắc phục theo quy định;

7 Đánh giá được sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

8 Đánh giá được sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và pháp luật về quy định phòng cháy chữa cháy cùng các quy định khác của pháp luật có liên quan;

9 Cuối cùng, đề xuất, kiến nghị của tư vấn giám sát về tiến độ, nhân sự, cũng như thiết kế và các vấn đề kỹ thuật khác.

Mẫu báo cáo chi tiết: https://docs.google.com/document/d/1_QfrZXE-rZJ_hOu_w-kLN0zv4oXS_Vnn/edit

Trên đây là bài viết chia sẻ về một số nội dung của báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng mà bạn đọc có thể tham khảo. Phạm Gia mong rằng những nội dung này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhé.

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Mẫu báo cáo tư vấn giám sát thi công xây dựng chi tiết

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.03307 sec| 742.313 kb