Phạm vi công việc của tư vấn giám sát thi công là gì?

09/11/2022 - Đào tạo
Có thể thấy rằng, tư vấn giám sát thi công xây dựng là sản phẩm của lao động trí tuệ trong quản lý xây dựng nhằm đóng góp quan trọng trong việc tạo nên những công trình chất lượng. Vậy phạm vi công việc của tư vấn giám sát như thế nào? 

Khái niệm tư vấn giám sát thi công công trình là gì? 

Thực tế, tư vấn giám sát thi công công trình là hoạt động kiểm tra theo dõi thường xuyên một cách có hệ thống, xuyên suốt quá trình thi công tại công trường. Điều này nhằm đảm bảo về mặt chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường.

Phạm vi công việc của tư vấn giám sát

Phạm vi công việc của tư vấn giám sát thi công xây dựng

Theo Khoản 2 Điều 120 Luật Xây dựng năm 2014 quy định việc giám sát thi công xây dựng công trình được thực hiện trong suốt quá trình thi công bắt đầu từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công trình xây dựng.

1 Giám sát, kiểm tra các điều kiện khởi công công trình

 • Lập đề cương giám sát phù hợp với yêu cầu của dự án thực hiện.

 • Tiến hành, kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư về các điều kiện khởi công công trình.

 • Tiến hành kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư về năng lực của nhà thầu so với hợp đồng đã ký kết.

 • Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư về tính phù hợp với các yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký kết đối với các loại vật tư, thiết bị của nhà thầu chuẩn bị sử dụng.

Phạm vi công việc của tư vấn giám sát

2 Giám sát chất lượng thi công 

 • Phạm Gia tiến hành kiểm tra, giám sát và chấp thuận các biện pháp thi công của từng công việc do nhà thầu trình so với yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký kết trước đó.

 • Kiểm tra giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như tạo độ, cao độ, lưới khống chế hay hệ thống quan trắc,..

 • Thực hiện kiểm tra tính phù hợp của các thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư gồm:

 • Kiểm tra tính phù hợp của các thiết bị máy móc thi công do nhà thầu trình trước khi đưa vào thi công.

 • Kiểm tra bố trí nhân lực của nhà thầu để thi công công trình gồm chứng chỉ hành nghề của lực lượng công nhân, bố trí cán bộ kỹ thuật và chỉ huy công trường,..

 • Tiến hành kiểm tra chứng chỉ, chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và kết quả thí nghiệm đã được nêu trong hợp đồng hoặc đã được chủ đầu tư chấp thuận do nhà thầu trình trước khi đưa vào sử dụng chi công trình.

 • Kiểm tra và báo cáo chủ đầu tư về quá trình sản xuất sản phẩm mẫu và các sản phẩm đã được sản xuất sẵn.

 • Tiến hành kiểm tra chứng chỉ, chất lượng thiết bị công trình và thiết bị công nghệ của nơi sản xuất thiết bị. Cùng với kết quả kiểm định chất lượng của các tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật do chính các nhà thầu trình, nghiệm thu theo các yêu cầu và các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành trước khi cho phép lắp đặt.

Phạm vi công việc của tư vấn giám sát

 • Trong một số trường hợp cần thiết, tư vấn giám sát sẽ tiến hành kiểm tra các phòng thí nghiệm mà nhà thầu sử dụng để thí nghiệm các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng được sử dụng cho công trình.

 • Phạm vi công việc của tư vấn giám sát thi công tham gia giám sát quá trình thí nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm và thiết bị xây dựng trong trường hợp cần thiết.

 • Tiến hành giám sát thi công xây dựng công trình kiểm tra và nghiệm thu các công tác thi công của nhà thầu nhằm tuân thủ đúng thiết kế và quy định hiện hành của pháp luật.

 • Tiến hành đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận các bản vẽ hoàn công theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 • Ngoài ra, khi phát hiện thiết bị thi công, việc bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ không phù hợp thì tư vấn giám sát có quyền yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết trước đó. Bên cạnh đó, có thể lập biên bản và yêu cầu nhà thầu ngừng thực hiện công việc cho đến khi nhà thầu thực hiện đúng quy định. Thậm chí có thể từ chối nghiệm thu các công tác xây lắp,việc chạy thử khi không đảm bảo yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư trước đó.

 • Tiến hành kiểm tra, rà soát lại thiết kế để kịp thời báo cáo chủ đầu tư các mâu thuẫn, bất hợp lý trong thiết kế (nếu có).

3 Giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng

 • Tiến hành kiểm tra xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ tiến độ thi công đã được duyệt.

 • Tiến hành kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu thi công xây dựng trên công trường. Nếu cần thiết có thể kiến nghị với chủ đầu tư đẻ yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công.

 • Đánh giá và xác định các nguyên nhân, báo cáo bằng văn bản để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét cũng như quyết định việc điều chỉnh tiến độ của dự án nếu tiến độ dự án bị kéo dài.

4 Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường xây dựng

 • Tiến hành kiểm tra và báo cáo chủ đầu tư về điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong áu trình thi công.

 • Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết chia sẻ về phạm vi công việc của tư vấn giám sát thi công mà bạn đọc có thể tham khảo. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong công việc cũng như cuộc sống nhé. 

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Phạm vi công việc của tư vấn giám sát thi công là gì?

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.03678 sec| 746.07 kb