Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn quận Hoàng Mai

19/12/2022 - Đào tạo
Những trường hợp nào đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng công trình, khi hết hạn giấy phép xây dựng có được tiếp tục xây dựng công trình không. Sau đây phạm gia xin chia sẻ để các bạn hiểu được nhé?

Những trường hợp nào đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng công trình, khi hết hạn giấy phép xây dựng có được tiếp tục xây dựng công trình không. Sau đây phạm gia xin chia sẻ để các bạn hiểu được nhé?

I. Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?

Giấy phép xây dựng có thời hạn Quận Hoàng Mai được cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ của cá nhân hay tổ chức trên địa bàn quận Hoàng Mai được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Trong đó, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quận Hoàng Mai có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư là các cá nhân hay tổ chức để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

(Khoản 17, 18 Điều 3 Luật Xây dựng 2014, được Bộ Xây Dựng sửa đổi năm 2020).

Xem thêm: Hướng dẫn xin giấy phép xây dựng

điều kiện cấp giấy phép xây dựng

II. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại quận Hoàng Mai

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

- Đất của cá nhân hay tổ chức thuộc khu vực quận Hoàng Mai đã được quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng hoặc được quận Hoàng Mai quy hoạch chi tiết, chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan quận có Hoàng Mai có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất.

- Công trình xây dựng phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được quận Hoàng Mai phê duyệt.

- Giấy phép xây dựng có thời hạn: Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của cá nhân người đề nghị cấp phép xây công trình.

- Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình: Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng của quận Hoàng Mai cấp nếu không tự phá dỡ thì chủ đầu tư bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

- Chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan quận Hoàng Mai quyết định thu hồi đất: Trường hợp quá thời hạn mà quy hoạch xây dựng quận Hoàng Mai chưa thực hiện được. Việc hỗ trợ khi phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện theo đúng  quy định của pháp luật về đất đai được ban hành.

2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với công trình xây dựng

Ngoài các điều kiện chung được nêu ở mục (1) để đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình còn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Cam kết bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xây dựng, công trình lân cận nếu công trình đó liền kề và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật của quận Hoàng Mai, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, xây dựng không để ảnh hưởng đến khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

+ Theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng: Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải được cơ quan có chuyên môn thẩm định, phê duyệt.

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng của các cá nhân hay tổ chức phải phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật Xây dựng.

điều kiện cấp giấy phép xây dựng

III. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với nhà ở riêng lẻ

Ngoài các điều chung ở mục (2) thì để được quận Hoàng Mai cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng lân cận trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật của quận, không xâm hại đến khu di sản, văn hóa, di tích lịch sử. Đảm bảo khoảng cách an toàn công trình quan trọng có liên quan đến an ninh, quốc phòng.

- Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ của cá nhân phải được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng mới đủ điều kiện quận Hoàng Mai xem xét.

- Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình.

- Khi công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ đã được cấp phép xây dựng nhưng hết thời gian được cấp phép trong hồ sơ thì cơ quan quận Hoàng Mai sẽ thông báo cho các nhân  về việc gia hạn thời gian xây dựng công trình.

Lưu ý: Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận Hoàng Mai chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận Hoàng Mai đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất , hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất thì cá nhân sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định.

Trên đây là những điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Hy vọng những chia sẻ trên giúp anh chị có nhu cầu làm nhà biết để chuẩn bị thủ tục đầy đủ để quá trình xin cấp phép diễn ra nhanh chóng.

Xem thêm: Lỗi thường gặp khi xây nhà

 

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn quận Hoàng Mai

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.09381 sec| 762.32 kb