Nhiệm vụ của Tư vấn giám sát trưởng

25/12/2022 - Đào tạo
Để điều hành công việc giám sát công việc thi công diễn ra nhịp nhàng thì cần có người đứng đầu là tư vấn giám sát trưởng, vậy công việc quyền hành của giám sát trưởng như thế nào. Mọi người cùng tìm hiểu bài viết sau nhé!

Tư vấn giám sát trưởng là ai?

 • Tư vấn giám sát trưởng hay được gọi là trưởng đoàn là người đứng đầu, đại diện cho cả đoàn tư vấn, có vai trò điều phiếu các công việc cho mọi thành viên trong đoàn để thực hiện công việc giám sát được diễn ra liên tục trên công trường thi công xây dựng.
 • Tư vấn giám sát trưởng chịu mọi trách nhiệm trước công ty tư vấn và trước pháp luật về các công việc do mình điều hành thực hiện nên có rất nhiều trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện giám sát do công ty giao trọng trách.
 • tư vấn giám sát trưởng

Xem thêm: Tìm hiểu dịch vụ giám sát xây dựng là gì?

Trách nhiệm của tư vấn giám sát trưởng

Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-BXD về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng" có chỉ rõ quyền hạn quyền hạn và trách nhiệm của trưởng đoàn tư vấn như sau:

 • Tư vấn giám sát trưởng là người Tổ chức quản lý, điều hành toàn diện công tác giám sát thi công xây dựng của nhà thầu xây dựng trên công trường. Giúp chủ đầu tư quản lý về chất lượng xây dựng nhà thầu, tiến độ công việc… và các công việc khác theo hợp đồng, tuân thủ đúng quy định pháp luật có liên quan.
 • Phân công công việc cho các thành viên khác trong đoàn, phân định rõ trách nhiệm cho mọi thành viên, đôn đốc việc thực hiện giám sát thi công của các tư vấn giám sát viên.
 • Khi bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công xây dựng lập nên tư vấn giám sát trưởng là người kiểm tra, rà soát và ký vào bản vẽ hoàn công. Xem xét bản vẽ được lập so với thực tế và bản vẽ thiết kế có sai khác không.
 • Tham gia nghiệm thu công việc xây dựng của nhà thầu xây dựng và ký biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng (nếu có), gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng.
 • Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, cùng nhà thầu tìm biện pháp xử lý để công việc diễn ra liên tục.

Quyền hạn của tư vấn giám sát trưởng

 • Không chấp thuận các ý kiến, kết quả giám sát của các giám sát viên khi phát hiện nhà thầu thi công không tuân thủ giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng được chủ đầu tư duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng với công trình xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật của công trình xây dựng, biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn được chủ đầu tư phê duyệt, hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy định của pháp luật.
 • Khi phát hiện công trình có dấu hiệu không đảm bảo an toàn về lao động, phát hiện chất lượng thi công các hạng mục không được đảm bảo giám sát trưởng có quyền yêu cầu nhà thầu thi công tạm dừng công việc để khắc phục.
 • Trong quá trình xây dựng nếu cần có thay đổi thiết kế để phù hợp với thực tế công trường xây dựng được nhà thầu đệ trình. Sau khi xem xét và thấy phù hợp thì giám sát trưởng là người ký văn bản gởi chủ đầu tư để kiến nghị các yêu cầu trên.
 • Tư vấn giám sát trưởng có quyền từ chối nghiệm thu, yều cầu thi công lại hạng mục nếu phát hiện chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế, gởi văn bản thông báo lý do từ chối cho chủ đầu tư.

Xem thêm: biện pháp xử lý tường tô trát bị nứt

Nguyên tắc làm việc của tư vấn giám sát

tư vấn giám sát trưởng

Hợp tác với nhà thầu để điều phối công việc diễn ra thuận lợi, lắng nghe các ý kiến của nhà thầu trong công việc để cùng nhau tìm hướng giải quyết. Cùng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa chủ đầu tư và nhà thầu và các bên liên quan. Hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành công việc tốt đẹp

 

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Nhiệm vụ của Tư vấn giám sát trưởng

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.11782 sec| 746 kb